Antite-002
rating: 0+xUnsur: Antite-002
Nesne Kategorisi: B Sınıfı Anomali
Sorumlu Personel: Dr. Leonardo Kramer
Anomali Türü: A2 | X2

640px-Public_Telephones_2020.jpg

Antite-002.

Aktif Protokoller

Antite-002, Tesis-A17 içerisinde yer alan standart bir oda içerisinde konumlandırılmış bir masanın üzerinde, etrafı pleksi cam ile kaplanmış halde muhafaza edilmelidir. Bu alan içerisine, minimum seviye Q3 yetki düzeyine sahip personelin erişiminin olmasının yanı sıra, Antite-002'nin test haricinde bir amaç doğrultusunda personeller tarafından kullanılması yasaktır. Aksi taktirde, fesih, azarlanma ve benzeri cezalandırmalar uygulanacaktır.


Tanım

Antite-002 kabaca, sabit hatlı, beyaz bir ev telefonu olarak tanımlanabilir. Fiziksel özellikler olarak, türünün standart örneklerinden herhangi bir farklılığa sahip değildir ve üzerinde Priceless A.Ş ilgi grubunun logosu yer almaktadır. Antite-002 tarafından herhangi bir mobil veya sabit hattın aranması durumunda, bir bilişsel aktarım anomalisinin gerçekleşmesi tetiklenir. Antite-002 aracılığı ile iletişimi gerçekleştiren şahıs, diğer hatta bulunan kişinin zihninden geçen düşünceleri ve gördüklerini %90 oranında farksız şekilde algılayabilmektedir. Anomalinin düşman grupların eline geçmesi durumunda, Enstitünün gizli verilerini elde etmeyi büyük oranda kolaylaştırması olasılığı sebebi ile anomali, B sınıfı olarak nitelendirilmiştir.
Ek-002-I: Antite-002 Unsurunun, Enstitü operasyonları sırasında hedef şahsın mobil hattının aranması ile istihbarat elde etme amacı doğrultusunda kullanılabilmesine izin verilmektedir.

Ek-002-II (Keşif): Antite-002 1998 senesi içerisinde, İngiltere, Glasgow kenti içerisinde yer alan bir mobil cihaz satıcı mağazası içerisinde ele geçirilmiş ve muhafaza altına alınmıştır. Antite-002'nin satış noktasına kim tarafından nasıl ulaştırıldığı kayıtlar üzerinde yer almaması sebebi ile tespit edilmedi.


« Antite-001 | Antite-002 | Antite-003 »

Yeni yorum ekle
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License