Formatlama Kılavuzu

Formatlama, bir makalenin yapısı ve anlaşılabilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sayfa içerisinde, bir makale formatının nasıl ayarlanabileceği hakkında kılavuz yer almaktadır. Lütfen, burada yer alan talimatları izleyin.

Antite Formatı:

[[>]]
[[module Rate]]
[[/>]]

||**Unsur:** {{Antite Numarası}}||

||**Risk Düzeyi:** {{Risk Düzeyi}}||

||**Sorumlu Personel:** {{Doktor İsmi}}||

||**Antite Türü:** {{Antite Türü Kodları}}||

----

+++ Aktif Protokoller

//Antite'nin tehlike düzeyi ve doğasına göre en uygun biçimde hazırlanan muhafaza protokolü//

@@@@
@@@@

+++ Tanım

//Antite'yi en iyi ve açık şekilde tanımlayan bir açıklama//

@@@@
@@@@

----

@@@@
@@@@

**Keşif Belgesi (opsiyonel):** //Bahsi geçen Antitenin nasıl ele geçirildiğini detaylıca anlatan bir keşif yazısı//

**Ek Belge (opsiyonel):** //Antite ile ilgili herhangi bir ek yazı//

@@@@
@@@@

[[=]]
{{ << [[[Antite-XXX]]] | Antite-XXX | [[[Antite-XXX]]] >> }}
[[/=]]

@@@@
@@@@

[[module Comments hide="true"]]

Makaleniz bittikten sonra, mutlaka makalenizi anlatan bir takım kelimelerin yanında Antite etiketini eklemeyi unutmayın ve ayrıca, Antite'nin sorumlu personelin soy ismi ile adlandırılması zorunludur.

Numara seçimi sırasında, sonraki veya yakın bir sıra seçmeniz önerilir. Mevcut rakamdan ne kadar uzak bir numara seçer iseniz, Antite makaleniz o kadar geç veri tabanına eklenecektir. En yakın numaranın farklı bir yazar tarafından alınması, numara seçimini zorlaştırabilmektedir. Bu sebeple, Discord sunucumuz üzerinde yazılmakta olan numaralar güncel olarak belirtilmektedir.


Gerekli Modüller

Her Antite makalesi için, gerekli bir Wikidot modülü vardır. Makalenize ekleme amacı ile buradan kopyalayabilirsiniz.


Açıklamasız İmaj Modülü:

[[module css]]
.image-block {
border: solid 1px #666;
box-shadow: 0 1px 6px rgba(0,0,0,.25);
width: 300px;
}
.image-block img {
border: 0;
width: 300px;
}
.image-block > p {
margin: 0;
}
[[/module]]

[[div class="image-block" style="width:BOYUTpx; float: right; clear: right;"]]
[[image GÖRSEL LİNKİ style="width:BOYUTpx;" link={$link}]]
[[/div]]


Açıklamalı İmaj Modülü:

[[div class="scp-image-block block-right" style="width:BOYUTpx;"]]
[[image GÖRSEL LİNKİ style="width:BOYUTpx;" link=#]]
[[div class="scp-image-caption" style="width:BOYUTpx;"]]
AÇIKLAMA.
[[/div]]
[[/div]]


Oylama Modülü: (Bu modül şarttır).

[[div style="float: right; margin-bottom: 10px;"]]
[[module Rate]]
[[/div]]


Alt navigasyon: (Bu modül şarttır).

{{<< [[[Antite-XXX]]] | Antite-XXX | [[[Antite-XXX]]] >>}}


Antite Spesifikasyon Modülü: (Bu modül tercihtir).

[[include component:antite-spec
|numara=
|sinif=
|turler=
|personel=
]]


Div modülleri:

1- [[div class="content-panel standalone series" style="background-color: #F7EEEE;"]]

2- [[div class="content-panel-no-sh standalone series"]]

3- [[div class="featured-div"]]
[[div_ class="header-de-div"]]
Üst kısım başlık
[[/div]]
[[div_ class="body-de-div"]]
Burası kalan her şey kutunun içinde
[[/div]]
[[/div]]


Unicode karakterleri:
Aşağıdaki unicode karakterleri, kurgusal makaleler içerisinde gizlenen bilgilerin yazı içinde sansürlendiğinin temsili için kullanılır.

█▀█─█──█─█▀█─█─██▄█─█⣿⣿⣿▄█▄▞▐█─█▒▒▀▒


Diğer Formatlama

  • Yazının başına "+" koymak, yazıyı başlık haline getirir. Ne kadar çok + var ise, başlığın boyutu o kadar küçük olur.
  • Yazının başına ve sonunda "**" koymak, yazıyı kalın hale getirir.
  • Yazının başına ve sonuna // koymak, yazıyı italik hale getirir.
  • [[=]] yazıyı ortalar [[>]]/[[<]] yazıyı sağlar/sollar. Sondaki bloğun içine "/" eklenmesi ile kod kapatılır. Örnek: [[/=]]
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License