Ilgi Grupları

İlgi Grupları TanımıEnstitü, Dünya veya evren çapında anormallik ile bağı bulunan tek kuruluş değildir. Anormallikler veya Enstitü ile ilgilendirilen pek çok farklı grup ve kuruluş bulunmaktadır. Bu oluşumlar, Enstitü içerisinde "İlgi Grupları" olarak isimlendirilir. Bu gruplar arasından kimi zaman Enstitü ile işbirliği içerisinde çalışan oluşumlar iken, kimileri ise Enstitü ile düşman veya ilişki durumu belirsiz olan gruplardır ve bazen devasa çaplı bir örgütü tanımlar iken, bazen ise küçük bir derneği tanımlayabilir, bir oluşumun ilgi grubu olarak nitelendirilmesi için, anormallik ile olan bağı ve Enstitü tarafınca bilinmesi yeterlidir. Enstitü, amacı negatif olmayan her türlü ilgi grubu ile daima iyi bir ilişki içerisinde olma çabasında bulunur.

Bu sayfada, Enstitü tarafınca bilinen ilgi grupları listelenmiştir.


Priceless A.Ş

İlişki Durumu: Belirsiz

Priceless_logo.png

Priceless, 1952 senesinden bu yana anomali sergileyen teknolojik cihazlar üreten bir şirket olarak bilinir. Ürettiği unsurları, kara borsa benzeri illegal yollar aracılığı ile büyük paralar karşılığında satarak gelir elde etmektedirler. Şimdiye dek, Priceless tarafından üretildiği onaylanan pek çok anormal teknolojik cihaz Enstitü'nün eline geçmiş ve muhafaza altına alınmıştır. Grubun imalat işlemlerini gerçekleştirdiği fabrika alanlarının çoğunluğu Enstitü tarafından bulunup imha edilse de, grup faaliyetlerini sürdürmektedir. Frankie Dixon isimli şahıs, şirketin CEO'su ve kurucusu olarak bilinir.

Genesis

İlişki Durumu: Müttefik

GenZen_ikonu.png

Genesis, 1950 senesi içerisinde, bir Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) çatısı altında kurulmuş ve anomali sergileyen patojenik unsurları araştırmak ve antijen üretmeyi amaçlayan bir kuruluş olarak bilinmektedir. Enstitü ile işbirliği içerisinde anomaliler üzerinde gerçekleştirdiği çok sayıda araştırma bulunmaktadır ve yine çok sayıda patojenik anomalinin tam etkili antijen aşısını geliştirme konusunda başarılı olmuştur.

Strange's Hangar

İlişki Durumu: Bilinmiyor

armory_goi_icon.png

Strange's Hangar, bilinmeyen bir zaman diliminden bu yana anormal unsurların kullanımı ile üretilmiş veya doğrudan kendisi olan çeşitli patlayıcı veya ateşli silahlar benzeri ekipmanlar, askeri araçlar ve uçaklar üretmekte ve kara borsa üzerinde genel olarak Dünya çapındaki terör organizasyonlarına satışını gerçekleştirmektedir.
Grup, pek çok defa kaynak elde etme amacı ile Enstitü'ye ait muhafaza tesislerine silahlı saldırılar gerçekleştirme veya anomali operasyonlarına sabotaj uygulama girişiminde bulunmuştur. Gerçekleştirilen soruşturmalar sonucunda, Iron March adına çalışan çok sayıda casus ve asker olduğu bilgisi elde edilmiştir ve bu göz önünde bulundurulduğunda, Grubun Enstitü hakkında farkındalık sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

NASA Anormal Teknolojiler Departmanı

İlişki Durumu: Müttefik

ATD_logo.png

Uluslararası Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)'nın 1945 senesi içerisinde kurulan Anormal Teknolojiler Departmanı, anomali unsurları aracılığı ile yüksek gizlilik altında yeni nesil uzay aracı teknolojileri üretimi amacı ile araştırmalar yapan bir kuruluştur. Çoğunlukla, Enstitü ile işbirliği içerisinde çalışmakta ve gerçekleştirilen araştırmalar içerisinde gerekli anomali kaynakları Departmana sağlanmaktadır.

Mavi Kitap Projesi

İlişki Durumu: Müttefik

project_blue_book_ikon.jpg

Mavi Kitap Projesi, 1952 senesi içerisinde dünya dışı tanımlanamayan cisim (UFO)'ların ulusal güvenlik için tehdit oluşturup oluşturmadığını analiz etmenin yanı sıra, UFO ile ilgili verileri bilimsel olarak analiz etmeyi amaçlayan ABD kökenli bir projedir. Proje, pek çok UFO raporunu toplayıp analiz etmiş ve dosyalamıştır. Bu dosyalardan bazıları, Antite olarak nitelendirilen unsurları tanımlar. Proje, varlığını sürdürmekte ve analizlerine devam etmektedir.

Apocalypsis Örgütü

İlişki Durumu: Düşman

Apocalypsis_icon.png

Apocalypsis Örgütü, 1978 senesinde pek çok cinayet suçundan sorumlu tutulmasının yanı sıra, Paganizm dini inanışına bağlı olduğu düşünülen bir grup insan tarafından kurulan bir terörizm grubu olarak tanımlanır. Grubun temel amacı, üyelerin kendi dini öğretilerinin ve görüşlerinin gereği olduğu düşünülen "kıyamet vaktini yaklaştırmak" adına anomalilerin kullanımı ile kitlesel katliamlar gerçekleştirmektir. Bu faaliyetler arasında; patlayıcı anomaliler aracılığı ile kitlesel infaz, biyolojik anomalilerin sivil halk arasına salınması ve anomali sergileyen silah ekipmanları aracılığı ile gerçekleştirilen katliamlar yer almaktadır. Küresel çaptaki üye sayıları bilinmese de, an itibari ile üye sayısının oluşumun ilk zamanlarına kıyasla oldukça az olduğu düşünülmektedir.

Alius Excitatio Akademisi

İlişki Durumu: Bilinmiyor

Alius_Excitatio_icon.png

Alius Excitatio Akademisi, 1923 senesinde, Abel Lovato adlı felsefe profesörü tarafından kurulmuş bir eğitim organizasyonudur. Alius Excitatio Üniversitesi'nin temel amacı, insanları Dünya üzerinde var olmuş ve olacak genel olarak anormal fenomenleri ve bu fenomenlerin nasıl kontrol edileceğine veya başa çıkılacağına dair eğitmektir. An itibari ile, kurulduğu tarihten bu yana tam olarak 24,000 katılımcısı olduğu kayda geçmiştir ve hala da, Dünya çapında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Probius

İlişki Durumu: Kötü

probius_goi_logo.png

Probius, 1987 senesinden bu yana anormallik barındıran bilgisayar veya yazılım sistemlerinin üretimini ve kara borsa üzerinden satışından sorumlu tutulan bir illegal satış zinciridir. Karanlık ağ borsası üzerinden iş yapan bir yazılım uzmanı olan Malcom Martin ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.

Malcom Martin ve diğer kurucular hakkında, oldukça az bilgi elde edilmiştir ve an itibari ile hayatta olup olmadıkları veya konumları hakkında bir bilgi Enstitü tarafından bilinmiyor. Probius grubu, genel olarak düşman ilgi gruplarına satış gerçekleştirir ve bu sebepten ötürü, Enstitü ile kötü bir ilişki durumuna sahiptir.

ToonTeam

İlişki Durumu: Kötü

toon_team_icon.png

ToonTeam, 1998 senesinde kimliği belirlenemeyen bir grup animatör tarafından kurulmuş ve anormallik sergileyen animasyon klipleri üretme konusunda uzmanlaşmış bir ilgi grubu olarak bilinmektedir. Grup tarafından üretilen ürünler, çoğunlukla birbirinden bağımsız arka plan hikayelerine sahip çocuk animasyonları şeklinde olması ile birlikte, diskler üzerine kaydedilmekte ve bu diskler, merdiven altı satış noktalarında veya bazen kara borsa üzerinde sivil halka dağıtılmaktadır. Fakat grup tarafından üretilen unsurlar, genel olarak düşük seviye anomali potansiyeline sahip olmaktadır.

Galaktik Federasyon

İlişki Durumu: İyi

galaktik_federasyon_ikon.png?size=4096

Galaktik Federasyon veya Işığın Galaktik Federasyonu, Samanyolu Galaksisi içerisinde uzay yolculukları halinde olan akıllı yaşam formu medeniyetlerinin birliğidir. Federasyon, elde edilen bilgilere göre yaklaşık 4,7 milyon yıl önce, Lyra Takım Yıldızı üzerinde gerçekleşen bir seri savaşlar sonrasında kurulmuştur. Samanyolu Galaksisi içerisinde bulunan ve Kardaşev Ölçeği'ne göre İnsanlıktan çok daha ileri seviyelere yükselmiş olan pek çok ırk ve medeniyet, bu Federasyonun üyesidir. İnsanlığın idrak seviyesi ile kavraması olanaksız düzeyde teknoloji ve güce sahiptirler. Uzay boşluğunda tespit edilen çok sayıda devasa uzay aracı filoları vardır ve Dünya'nın etrafında üst titreşim frekansı boyutunda, bir düzen halinde gezinen ve Dünya'yı izlemekte olan çok sayıda Federasyona ait uzay aracı bulunur. İnsanlığın elinde, Dünya gezegeninin Federasyona kabul edilmemesi sebebi ile Galaktik Federasyon hakkında oldukça kısıtlı veriler bulunur, Federasyonun varlığı toplum içerisinde genel olarak Spiritüalist kesim tarafınca bilinmektedir. Federasyon ile gerçekleştirilen her temas karışmama yasasının hassaslığı sebebi ile fiziksel düzeyde değil kanallık yolu ile uzman personel tarafınca yapılır, Enstitü çatısı ve kontrolü altında olmaması durumunda engellenmelidir.

The Divisions

İlişki Durumu: İyi

divisions.png

Divisions, 1977 senesi içerisinde, Antite-000'dan çıkmayı başaran şahıslardan birisi olan Ethan Marcotte tarafından kurulmuş bir araştırma örgütü olarak bilinmektedir. Örgütün amacı, temel olarak Antite-000 hakkında bilgi edinmek, doğasını anlamak ve Anomali ile etkileşimde bulunarak araştırmalar yapmaktadır. Divisions örgütü üyeleri, Antite-000 ile temasta bulunmuş pek çok kişiyi ele geçirmesinin yanı sıra, içinde mahsur kalan yine çok sayıda insanı kurtarmayı başarmıştır. Örgütün büyük bir kısmı, Antite-000 ile etkileşimde bulunan ve çıkmayı başaran insanlardan oluşmaktadır. Grubun anlık mensup sayısı, Enstitü tarafından bilinmiyor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License