Alternatif Gerçeklikler

Bu sayfa içerisinde, Enstitü evreni içerisinde yer alan alternatif gerçeklikler üzerinde yaşanan bir takım olayların hikayeleri arşivlenmiştir. Bu evrenler, genel olarak kıyamet senaryoları benzeri Enstitü'nün bütün gidişatını etkileyecek olayları barındıran hikayelere ev sahipliği yapar ve Enstitü'nün genel kanonuna dahil değildir.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License