Personel Arşivi

Enstitü, küresel çapta bünyesinde kendi adına çalışan pek çok görevli personele sahiptir. Bu personeller, araştırmadan askeriyeye kadar pek çok farklı dallarda görev yapabilmekte ve pek çok ayrı personel sınıfı ve yetki düzeyine sahip olabilmektedirler. Bu sayfa içerisinde, Enstitü'ye ait personellerin bir listesi arşivlenmiştir.


Dr. Tyler: Dr. Tyler, A sınıfı patojenik anomaliler konusunda uzmanlaşmış bir baş biyolojik araştırmacı rolündedir. Alan Alfa sektörleri içerisinde görev yapmaktadır ve Q4 güvenlik izin düzeyine sahiptir. Ayrıca, Antite-027 ile ilgili araştırmalardan sorumlu tutulan isimdir.

Dr. Terressa Flores: Dr. Teresa, Alan Alfa içerisinde görev yapmakta olan kıdemli bir araştırmacı doktordur. Biyolojik ve mikroskobik anomaliler konusunda uzmanlaşmıştır ve çoğunlukla, tesis içerisinde bu anomaliler ile ilgili gerçekleştirilecek olan araştırmaların başında tutulan isimdir. Seviye Q4 yetki düzeyine sahiptir.

Dr. Denis Braylon Ellery: Denis Braylon Ellery, tıbbi araştırmalar konusunda önde gelen bir doktor ve bilim insanı rolündeydi. Kurul içerisinde kıdemli ve etik bir personel olmasının yanı sıra, 1940'lı yıllar içerisinde Amnestik Departmanı'nı kurmuştur.

Dr. Steward Lowato: Steward Lowato, 1925 senesi içerisinde Enstitü'ye katılımını gerçekleştirmiş ve kariyeri boyunca Antite-000 ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 1930 senesi içerisinde ise, anomalinin teorik varlığının Enstitü tarafından doğrulanmasının ardından protokollerin ortaya çıkarılmasını sağlayan isimdir.

Dr. Gina Maria Colvin: Dr. Gina, 2002 senesinde Enstitü'ye katılım gerçekleştirmiş ve Havacılık ve Uzay Departmanı çatısı altında görev yapan bir araştırmacı ve astronom pozisyonunda çalışmaktadır. Dünya dışı türler ile ilgili gerçekleştirilen çoğu araştırmanın öncüsü olmasının yanı sıra, G.T.A.I Programı'nın başlatılmasına kayda değer bir isimdir.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License