RECON Tanımı

RECON veya alternatif olarak "Enstitü", temel amaç olarak sivil popülasyonları ve kamusal düzeni, daima var olmuş ve var olacak olan tehtidin ve anormalliğin kendisi ve gerçekliğinin bilgisinden korumanın yanı sıra, anormalliği insanlığın yararına kullanmayı mümkün kılma amacı doğrultusun kapsamlı araştırmalar gerçekleştiren bir kuruluş olarak bilinmektedir.
Veri tabanı üzerinde *Antite* olarak nitelendirilen sivil nüfus açısından yüksek tehlike veya anormallik barındıran her türden unsurlar ve Enstitü'nün kendisinin varlığı, sivil popülasyondan daima gizli kalmalıdır ve İnsan medeniyeti, her an ve her yerde var olabilecek bu unsurların kendisinden haberdar olmadan sıradan ritmindeki yaşantısını huzur içerisinde sürdürebilmelidir. Enstitü'nün de amacı, tam olarak bu dengeyi korumak ve anormalliğin varlığını var olduğu süreç boyunca gizlemektir.

Şimdiye dek elde edilen bilgilere göre Enstitü'nün bilinen tarihi ile ilgili veriler için, Enstitü Geçmişi sayfasına göz atınız.


RECON_ksaltmas.pngRECON_symbol_meaning.png

Misyon

Her bir amaç, Enstitü'nün RECON kısaltmasının harflerinin uygun açılımlara sahip olanlarının dizilimi ile isimlendirilmiştir. İstihdam edilecek olan her personel, bu üç adet amaçtan herhangi birine mensup dallardan birisinde görev almaktadır. Ayrıca, departmanlar birer üst tanım görevi gören misyon kısaltmaları aracılığı ile kategorize edilir.


Ele Geçir (CON)

Dünya üzerinde ortaya çıkan ve sivil nüfus için alışılmadık veya yüksek riskli reaksiyonlara sahip olan nesne, varlık veya fenomen benzeri unsurlar Enstitü operatörleri tarafından kısa sürede ve gizli şekilde ele geçirilir. Bu unsurların, anormallik tanımından kasıt, her zaman fiziki kanunlara ters düşen unsurlar değildir ve bu tanım, anormal düzeyde bir kitlesel tehlike barındıran unsurlar için de geçerlidir.

Koru (REC)

Enstitü, İnsanlığın sıradan yaşamı içerisinde ortaya çıkan anomali veya tehdit unsurlarını daima ele geçirip sivil halktan uzak tutar ve böylece, İnsanoğlu tehdidin serbest kalması durumunda kaçınılmaz olarak ortaya çıkaracağı karmaşadan korunarak yaşantısına devam eder.

Araştır (RON)

Enstitü tarafından elde edilen her birer anomali için, uzman araştırmacı personel tarafından birer muhafaza protokolü hazırlanır ve bu protokolde yer alan metodların izlenmesi ile, anomali Enstitü bünyesindeki tesisler içerisinde doğasına uygun şekilde muhafaza edilir ve daima İnsanlıktan uzak tutulur.


Departmanlar

Amnestik Departmanı

Amnestik Departmanı, hassas veya gizli bilgilere ve fenomenlere tanıklık eden siviller üzerinde uygulanacak olan hafıza silme protokolünün ana parçası olan hafıza silici amnestiklerin testlerini ve üretimini üstlenen operatörlerin oluşturduğu departmandır. Bu departman, üretim için genel olarak amnezi etkisine sebebiyet veren Antite unsurlarını kullanmaktadır.


Bilimsel Araştırma Departmanı

Araştırma Departmanı, Enstitü içerisinde anormal unsurları veya fenomenlerinin incelenmesi ve araştırılmasından sorumlu departmandır. Buna, anomalinin muhafaza protokollerinin hazırlanması, teşkil ettiği tehlike düzeyinin belirlenmesi veya yararlı bir amaç doğrultusunda kullanılıp kullanılamayacağının belirlenmesi örnektir.


Üretim Departmanı

Üretim Departmanı, Enstitü personeli tarafından araştırmadan askeriyeye kadar her türlü dalda kullanılacak olan çeşitli ekipman, araç ve silah benzeri unsurların özel olarak üretimini üstlenen departmanı tanımlamaktadır. Enstitü departmanları tarafından kullanılan her türlü ekipman ve araç, üretim departmanı tarafından özel olarak üretilmiştir ve 3. parti ekipmanlar genel olarak Enstitü içerisinde kullanılmamaktadır.


Taktiksel Kuvvetler

STTF askeri gücü, Enstitünün özel askeri kuvvetidir. Genel olarak görevleri, birim bölümlerine göre değişiklik sergiler; güvence altına alma, bulma veya da muhafaza ihlalini kontrol altına alma yada savunmada kullanılır. STTF operatörleri, atandıkları birime göre belirli roller konusunda uzmanlaşmış deneyimli ve Enstitü bünyesinde görev almanın öncesinde özel eğitime tabi tutulmuş askerlerden oluşmaktadır.


İdari Yönetim Kurulu

Bölge müdürleri, Enstitü tarafından kontrol edilen bir bölge veya kıtadaki en üst düzey Otorite memurudur. Bu Bölge Müdürleri büyük ölçekli Araştırma, Koruma ve Sınırlandırma operasyonlarını koordine eder, gerektiğinde yeni Sitelerin oluşturulmasını onaylar ve Alan ve Site Yöneticileri atar.

Aynı şekilde kendi yetki alanları içinde aynı zamanda Enstitünün tüm fon işlemlerini, fonların tahsili, muhasebe, bütçe planlaması gibi faaliyetlerini de katkıları bulunmaktadır.


Havacılık ve Uzay Ajansı

RECON Havacılık ve Uzay Ajansı, Enstitü'nün en önemli organlarından birisidir. Uzay sektörü konusundaki faaliyetlerinde gerekli kaynakların ve araştırmaların sağlanması, oluşumun kendi kendine yetebilmesi ve dışa bağımlılığının azaltılması amacı doğrultusunda kurulmuştur. Uzay ajansı, her bakımdan uzman personelleri bünyesinde barındırır ve üst seviye özel sınıf araç ve ekipmanların üretilmesini ve kullanılmasını sağlamaktadır.


Ajan İstihbaratı

İstihbarat Departmanı, sınırlandırılmamış Antite unsurlarını arama, izleme, ele geçirme ve düşman ilgi grupları üzerinde istihbarat toplama ile görevlendirilmiştir. Gizli AI hücreleri, nüfuslu her alanda bulunur ve sivil nesneler ve kurumlar olarak gizlenir. İstihbarat ajanları genellikle çeşitli savunma ve kolluk kuvvetleri kurumlarından ve dünyanın özel hizmetlerinden işe alınır.


GO Komutanlığı

GO Komutanlığı, Enstitü'nün en önde gelen ve yetkili personellerin oluşturduğu idari organı tanımlamaktadır. Genel yargı yetkisi ve Enstitü içerisindeki tüm verilere erişim yetkisi ile GO Komutası, Enstitünün Dünya üzerindeki tüm operasyonel görevlerini yönetmektedir. GO Komutanlığı üyelerinin güvenliği ve önemi sebebi ile, haklarındaki bilgiler çoğunlukla sınıflandırılmıştır ve daima yüksek seviye koruma altındadırlar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License