Risk Düzeyleri

Enstitü, bünyesinde sahip olduğu anormal unsurların tehlike düzeyleri veya Enstitü içerisindeki kullanım rolünü belirlemek için risk düzeyi tasarıları belirlemiştir. Her antitenin birer nesne sınıflandırması vardır ve atanan nesne sınıfları, çoğunlukla unsurun tehlike düzeyine göre belirlenmektedir. Tehlikeden kasıt, yalnızca antitenin çevresine doğrudan vereceği zarar olarak nitelendirilmez, unsurun sebep olabileceği Katastrofik Senaryo ve sivil halktan örtbas edilmesinin zorluk düzeyi de fiziksel tehlike ile eşdeğerdir. Antite sınıfının atanma sebebi olarak önde tutulur. Bu nesne sınıflandırmaları, unsurun etkisiz kalması benzeri durumlarda değiştirilebilmektedir.

Risk düzeyi kompleksi, araştırma departmanı komiteleri tarafından düşükten yükseğe doğru ters sırada karakterleri tanımlayan Alfabetik sıra ile belirlenmiştir. Fakat, bazı istisnai durumları temsil eden ek nesne sınıflandırmaları bu karakterize biçiminden mahrumdur. Bu sınıflandırmalardan daha fazlasının veri tabanına eklenmesi olasıdır, fakat ana alfabetik sınıflar silinemez, değiştirilemez veya yenisi eklenemezdir.


Genel Risk Düzeyleri

Genel nesne kategorileri, arşivde yer alan antitelerin büyük çoğunluğuna atanan standart nesne sınıflarını tanımlamaktadır. Düşük-Orta-Yüksek potansiyelleri temsil edecek şekilde 3 sınıfa ayrılmışlardır. Her antiteye, bu nesne sınıflandırmalarından birisinin atanması başlıca kriterlerdendir.


C_snfladnrma_logosu.png

C Sınıfı Antite

C sınıfı antiteler, genel olarak herhangi bir tehlike teşkil etmemesinin yanı sıra, muhafaza altına alınmaları oldukça kolay antiteleri tanımlamaktadır. Fakat, bazı durumlarda nesne ile etkileşime geçilmesi ufak veya orta çaplı bir tehdit unsuru oluşturabilmektedir. Muhafaza altına alınması çıplak el ile gerçekleştirilebilecek olan her unsur, küresel tehdit teşkil etmediği sürece bu sınıflandırmadandır.


B_snfladnrma_logosu.png

B Sınıfı Antite

B sınıfına sahip antiteler, C sınıfına göre muhafaza altına alınması daha zor ve daha yüksek tehlike teşkil eden antitelerdir. Fakat, bu sınıfın ölümcüllük potansiyeli olsa bile tehlike seviyesi A sınıfı kadar yüksek değildir ve genellikle yalnızca tek bir kişi veya ufak çaplı bir kitle veya grup için tehlike teşkil ederler. Veri tabanı üzerinde, en sık atanan sınıflandırmalardan birisidir.


A_snfladnrma_logosu.png

A Sınıfı Antite

A sınıfına sahip antiteler, muhafaza altına alınması oldukça zor olan ve bazen küresel yok oluşa varabilecek düzeyde yüksek seviye tehlike teşkil eden antite unsurlarıdır. Bu sınıflandırmanın atandığı pek çok antite, bir şehir ve hatta Dünya'nın tamamı katostrofik fenomen veya olay oluşturabilmektedirler. A sınıfı antiteler, çoğunlukla yüksek yetki düzeyine sahip etik personel erişimine açık verilere sahiptir.


Infinitum

Infinitum olarak sınıflandırılmış anormallikler, evrenin veya gerçekliğin tamamı veya nerede ise tamamı için tehdit unsuru oluşturabilecek potansiyele sahip unsurları tanımlamaktadırlar. Bu sınıflandırma, çok az sayıda RECON antitesine atanmıştır ve bu kategoride bulunan her antite, minimum 5. seviye ve üzeri yetki düzeyi personelin erişimine açık dosyalara sahiptir.

Anonim

Anonim olarak sınıflandırılmış antiteler, oluşturduğu tehlike seviyesi veya muhafaza altında tutulmasının zorluğu hakkında net bir bilgi bulunmayan antite unsurlarıdır. Bu sınıf, antitelere çoğunlukla anlaşılacağı zamana dek geçici olarak atanmaktadır.

Yan Sınıflar

Python

Python sınıfına sahip antiteler, farklı bir antitenin muhafazası benzeri Enstitü veya İnsanlığın yararına kullanılan antite unsurlarıdır.

Null

Null olarak sınıflandırılmış antiteler, antite sergileyen özelliğini kaybetmiş veya atanacağı sınıf henüz kesinleşmemiş unsurları tanımlamaktadır. Bu sınıflandırma, bir antiteye kalıcı veya geçici olarak atanabilmektedir.Antite Türleri

Antite türleri, risk düzeyinden bağımsız olarak alfabetik karakterler ve numaralar ile antitenin doğasının sahip olduğu özellikleri kodlayan sınıflandırmalardır.

S1: Biyolojik veya patojenik forma sahip bir unsuru tanımlayan antitelere atanan antite türüdür. Buna, mikroskobik boyutlardaki her antite dahil edilmez.
S2: Antite, içerisinde yoğun miktarda bitkisel organizma barındırır veya bitkisel bir forma sahiptir.
A1: Bilinç veya farkındalık sahibi varlıkları tanımlayan antitelere atanan antite türüdür.
A2: Nesnel kavramda fiziksel karakteristiklere sahip anormal unsurları tanımlayan antite türüdür.
A3: Mekanik forma sahip veya makine parçaları bulunduran antiteleri tanımlayan antite türüdür. Mekanizm, çelik harici biyolojik yapıda, etsiz formlar için de geçerli bir tanımdır.
A4: Herhangi bir anormal niteliğe sahip olmayan antite unsurlarına atanan koddur.
Q1: Antite, doğa üzerinde meydana gelen, somut olmayan bir fenomeni tanımlar.
Q2: Antite, bilgisayar yazılımı veya benzeri şekilde siber uzay içerisinde varlığını sürdüren forma sahip bir unsurdur.
Q3: Mikroskobik boyutlara sahip herhangi bir antiteye atanan antite türüdür. Bu antite türü, biyolojik antite ile karıştırılmamalıdır.
Q4: Antite, bir dönüşüm sürecini tanımlayan veya sebep olan bir unsurdur.
M1: Uzay ortamında varlığını sürdüren veya doğası gezegen dışı herhangi bir ortamdan kaynaklanan antitelere atanan antite sınıflandırmasıdır.
M2: Doğası gereği, dünya üzerinde muhafaza edilemeyen veya herhangi bir sebepten dünya dışında muhafaza edilen antitelere atanan tür sınıfıdır.
X1: Fiziksel olarak insansı yapısal karakteristiklerine sahip antitelere atanan antite türüdür. Bu türden antiteler, genel olarak saldırgan doğaya sahiptir.
X2: İnsan bilinci üzerinde üzerinde herhangi bir etki payına sahip olan RECON antitelerine atanan antite sınıfıdır.
Z1: Antite, tanrısal düzeyde güce/yeteneğe sahip bir varlığı tanımlamaktadır.
Z2: Farklı fiziksel veya algısal boyutlar barındıran, içerisinde gerçekleşen veya boyutun kendisini tanımlayan boyutsal anormallik kategorisidir.
Z3: Antite, ruh, iblis, cin ve benzeri spiritüel doğaya ve forma sahip bir varlıktır.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License