Risk Düzeyleri

Enstitü, bünyesinde sahip olduğu anormal unsurların tehlike düzeyleri veya Enstitü içerisindeki kullanım rolünü belirlemek için risk düzeyi tasarıları belirlemiştir. Her anomalinin birer nesne sınıflandırması vardır ve atanan nesne sınıfları, çoğunlukla unsurun tehlike düzeyine ve göre belirlenmektedir. Tehlikeden kasıt, yalnızca anomalinin çevresine doğrudan vereceği zarar olarak nitelendirilmez, unsurun sebep olabileceği Felaket Senaryosu ve sivil halktan örtbas edilmesinin zorluğunu genel olarak daha çok anomali sınıfının atanma sebebi olarak önde tutulur. Bu nesne sınıflandırmaları, unsurun etkisiz kalması benzeri durumlarda değiştirilebilmektedir.

Risk düzeyi kompleksi, araştırma departmanı komiteleri tarafından düşükten yükseğe doğru ters sırada karakterleri tanımlayan Alfabetik sıra ile belirlenmiştir. Fakat, bazı istisnai durumları temsil eden ek nesne sınıflandırmaları bu karakterize biçiminden mahrumdur. Bu sınıflandırmalardan daha fazlasının veri tabanına eklenmesi olasıdır, fakat ana alfabetik sınıflar silinemez, değiştirilemez veya yenisi eklenemezdir.


Genel Risk Düzeyleri

Genel nesne kategorileri, arşivde yer alan antitelerin büyük çoğunluğuna atanan standart nesne sınıflarını tanımlamaktadır. Düşük-Orta-Yüksek potansiyelleri temsil edecek şekilde 3 sınıfa ayrılmışlardır. Her anomaliye, bu nesne sınıflandırmalarından birisinin atanması başlıca kriterlerdendir.


C_snfladnrma_logosu.png

C Sınıfı Anomali

C sınıfı anomaliler, genel olarak herhangi bir tehlike teşkil etmemesinin yanı sıra, muhafaza altına alınmaları oldukça kolay antiteleri tanımlamaktadır. Fakat, bazı durumlarda nesne ile etkileşime geçilmesi ufak veya orta çaplı bir tehdit unsuru oluşturabilmektedir. Muhafaza altına alınması çıplak el ile gerçekleştirilebilecek olan her unsur, küresel tehdit teşkil etmediği sürece bu sınıflandırmadandır.


B_snfladnrma_logosu.png

B Sınıfı Anomali

B sınıfına sahip anomaliler, C sınıfına göre muhafaza altına alınması daha zor ve daha yüksek tehlike teşkil eden anomalilerdir. Fakat, bu sınıfın ölümcüllük potansiyeli olsa bile tehlike seviyesi A sınıfı kadar yüksek değildir ve genellikle yalnızca tek bir kişi veya ufak çaplı bir kitle veya grup için tehlike teşkil ederler. Veri tabanı üzerinde, en sık atanan sınıflandırmalardan birisidir.


A_snfladnrma_logosu.png

A Sınıfı Anomali

A sınıfına sahip anomaliler, muhafaza altına alınması oldukça zor olan ve bazen küresel yok oluşa varabilecek düzeyde yüksek seviye tehlike teşkil eden anomali unsurlarıdır. Bu sınıflandırmanın atandığı pek çok antite, bir şehir ve hatta Dünya'nın tamamı için tehdit unsuru oluşturabilmektedirler. A sınıfı anomaliler, çoğunlukla yüksek yetki düzeyine sahip etik personel erişimine açık verilere sahiptir.


Infinitum

Infinitum olarak sınıflandırılmış anormallikler, evrenin veya gerçekliğin tamamı veya nerede ise tamamı için tehdit unsuru oluşturabilecek potansiyele sahip unsurları tanımlamaktadırlar. Bu sınıflandırma, çok az sayıda RECON anomalisine atanmıştır ve bu kategoride bulunan her anomali, minimum 5. seviye ve üzeri yetki düzeyi personelin erişimine açık dosyalara sahiptir.

Anonymous

Anonim olarak sınıflandırılmış anomaliler, oluşturduğu tehlike seviyesi veya muhafaza altında tutulmasının zorluğu hakkında net bir bilgi bulunmayan anomali unsurlarıdır. Bu sınıf, anomalilere çoğunlukla anlaşılacağı zamana dek geçici olarak atanmaktadır.


Yan Sınıflar

Python

Python sınıfına sahip anomaliler, farklı bir antitenin muhafazası benzeri Enstitü veya İnsanlığın yararına kullanılan anomali unsurlarıdır.

Null

Null olarak sınıflandırılmış anomaliler, anomali sergileyen özelliğini kaybetmiş veya atanacağı sınıf henüz kesinleşmemiş unsurları tanımlamaktadır. Bu sınıflandırma, bir anomaliye kalıcı veya geçici olarak atanabilmektedir.


Anomali Türleri

S1: Biyolojik veya patojenik forma sahip bir unsuru tanımlayan antitelere atanan anomali türüdür. Buna, mikroskobik boyutlardaki her anomali dahil edilmez.
S2: Anomali, içerisinde yoğun miktarda bitkisel organizma barındırır veya bitkisel bir forma sahiptir.
A1: Bilinç veya farkındalık sahibi varlıkları tanımlayan antitelere atanan anomali türüdür.
A2: Nesnel kavramda fiziksel karakteristiklere sahip anormal unsurları tanımlayan anomali türüdür.
A3: Mekanik forma sahip veya makine parçaları bulunduran anomalileri tanımlayan anomali türüdür. Mekanizm, çelik harici biyolojik yapıda, etsiz formlar için de geçerli bir tanımdır.
Q1: Anomali, doğa üzerinde meydana gelen, somut olmayan bir fenomeni tanımlar.
Q2: Anomali, bilgisayar yazılımı veya benzeri şekilde siber uzay içerisinde varlığını sürdüren forma sahip bir unsurdur.
M1: Dünya dışında varlığını sürdüren veya doğası dünya dışından kaynaklanan antitelere atanan anomali türüdür.
X1: Fiziksel olarak insansı yapısal karakteristiklerine sahip antitelere atanan anomali türüdür. Bu türden anomaliler, genel olarak saldırgan doğaya sahiptir.
X2: İnsan bilinci üzerinde üzerinde herhangi bir etki payına sahip olan RECON anomalilerine atanan anomali sınıfıdır.
Z1: Anomali, tanrısal düzeyde güce/yeteneğe sahip bir varlığı tanımlamaktadır.
Z2: Farklı fiziksel veya algısal boyutlar barındıran, içerisinde gerçekleşen veya boyutun kendisini tanımlayan boyutsal anormallik kategorisidir.
Z3: Anomali, ruh, iblis, cin ve benzeri metafiziksel doğaya ve forma sahip bir varlıktır.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License