Enstitü Taktiksel Kuvvetleri

Taktiksel Kuvvetler DepartmanıTF/TK Departmanı (Taktiksel Kuvvetler), Enstitü çatısı altında gerçekleştirilen operasyon ve harekatlarda görev yapan özel karasal askeri operatörlerden oluşan Enstitü'nün baş savunma departmanıdır. Bu askerler, Dünya çapındaki çeşitli ordu kuvvetleri arasından departmana katılabilmeleri ile birlikte, diğer çoğu ulusal veya özel askeri kuvvetlere kıyasla, her bakımdan üstün ekipman ve araçları kullanırlar ve en zorlu koşullar altında görev yapabilmelerini sağlayan zorlu bir özel eğitim sürecinden geçirilirler. Her bir TF askeri operatörü, alanında uzmanlaştığı TF birimi içerisine atanmaktadırlar.

Bir TF biriminin amacı, hedefleri farklı koşullarda ele geçirmekten sınırlama ihlalini yine farklı koşullarda engelleyebilmeye kadar değişiklik sergileyebilir.


STTF_operatorleri.jpg

TF Saha Operatörleri.

TF, Enstitü'nün ilk kurulduğu senelerden bu yana büyümesi ile beraber operasyonları içerisinde kendi özel askeri gücüne ihtiyaç duyması ile birlikte kurulan askeri departmanlardan karasal temelli baş departman olma rolünü üstlenir. TF operatörleri, yalnızca komando güçlerinden oluşmazlar ve istihbarat ajanları benzeri operatörlere ev sahipliği yapan birlikleri de bulunmaktadır. Fakat TF'in temel tanımı, genel olarak Enstitü'nün taktiksel kuvvetidir.

Bir operatörün atanacağı birimler veya görev alacağı operasyon, sahip olduğu yetki düzeyine göre belirlenebilir. Çaylak operatörler çoğunlukla ufak çaplı anomaliler ile ilişkilendirilen operasyonları temel alan görev güçlerine atanırken, yüksek yetki düzeyli ve deneyimli operatörler, büyük gizlilik barındırabilecek operasyonlar veya anomaliler ile ilişkilendirilen görev güçlerinde yer alabilmektedirler. Her bir operatör, özel tesislerde verilen bir askeri eğitim sürecine tabi tutulur ve protokole bağlı olarak, operatörün sahip olacağı ilk kategori sınıfı bu eğitim sürecinin değerlendirilmesi ile atanır. Bir görev gücü, ilişkilendirildiği anomali veya operasyonların zayıflaması durumunda gereksiz görülmesinin sonucunda dağıtılabilir veya yeni bir operasyon dalının ortaya çıkması ile yeni bir görev gücü kurulabilir. TF birimlerinin kurulması veya dağıtılması, tamamen GO Komutasının kararına bağlıdır.

  • TF Kuvvetleri, çoğu askeri grup ve mangaların kullandığı NATO fonetik alfabelerden farklı olarak, Enstitü tarafından oluşturulan özel kelime başlıkları ile kodlanmışlardır.
  • TF, genel olarak askeri ekipman ve araçları ithal etse de, bazı mangalar Enstitü tarafından özel olarak imalat edilen ver geliştirilen askeri ekipman ve araçları kullanmaktadır.
  • TF, hiçbir şekilde Enstitü dışında bir otorite veya hükumet adına çalışan mangaları bünyesinde barındırmaz. Fakat, bazı operatörler aynı zamanda Enstitü dışında da görev alabilmektedirler.

Enstitü Taktiksel Birlikleri, her operatörü çatısı altına alan Operatör Nitelik Sınıfları ve kadrolar olarak ikiye ayrılmışlardır.

  • Nitelik Sınıfları: Operatörleri, temel özellikleri ve kabiliyetleri doğrultusunda askerleri gruplaştırarak bünyesinde toplar. Bu kategoriler, Operatör Nitelik Sınıfı (ONS) olarak tanımlanır.
  • Kadrolar: Operatörleri hizmet ettiği amaçlar doğrultusunda bünyesi içine dahil etmektedir.

Aşağıda, aktif olarak Enstitü için görev yapan TF askeri kadroların ve kategorilerin tamamı listelenmiştir.


Operatör Nitelik Sınıfları:
Kadrolar


FRENZY


FRENZY-I


TF FRENZY-II, dağ, yamaç veya uçurumlar ve benzeri ulaşılması veya tırmanılması zorlu bölgelere ulaşım ve koşullara uyum sağlama konusunda uzmanlaşmış askeri operatörlerin oluşturduğu birimi tanımlamaktadır. Çoğunlukla ekstrem karasal keşif ve elde etme operasyonlarında baş rolü oynarlar.


FRENZY-II


TF FRENZY-III, ormanlık alan veya çöl benzeri ekstrem olmayan vahşi veya ıssız koşullar içerisinde konumlanan Antiteler için gerçekleştirilen elde etme operasyonlarında rol oynayan özel eğitimli silahlı ve silahsız askeri operatörlerin oluşturduğu kadrodur.


FRENZY-III


TF FRENZY-IV, doğası gereği tekil halde doğal ortam içerisinde yol kat edebilecek düzeyde hareketli ve genel olarak insansı anomali varlıklarının izini sürme ve kontrol altına alma konusunda uzmanlaşmış askeri operatörlerin oluşturduğu TF birimidir. Bu operatörler, ağır silah ekipmanları kuşanmış ve özel bir iz sürme eğitiminden geçirilmişlerdir.


FRENZY-IV


Köy, şehir ve benzeri sivil toplumu bünyesinde barındıran açık veya kapalı ortamlar içerisinde gerçekleştirilecek olan elde etme operasyonlarında rol oynayan silahlı askeri operatörlerin oluşturduğu askeri kadrodur.


SHELTER


SHELTER-I


TF SHELTER-I, Enstitü tesis komplekslerinin karasal yüzey alanlarında nöbetçi ve gözcü konumlarında görev yapan askeri operatörlerin bulunduğu askeri birimdir. Tesis denemeyecek karakol bölgeleri ve benzeri ufak çaplı alanlar, özel öneme sahip olmadığı sürece bu birliğin kapsamında değildir.


SHELTER-II


TF SHELTER-II, Enstitü tesis komplekslerinin yüzey harici iç bölümlerinde silahlı güvenliği sağlayan askeri güvenlik operatörlerinin oluşturduğu birimdir. Bu birliğin her bir üyesi, üst düzey kapalı alan çatışma eğitimine tabi tutulmuştur ve gerekli koşullarda alt kademe tesis personellerini infaz etme yetkileri bulunmaktadır.


SHELTER-III


TF SHELTER-IV, anomalileri içeren biyolojik terör veya sınırlama ihlali vakalarında karantina protokollerini ve sıkı güvenliği sağlama amacıyla görev yapan askeri operatörlerden oluşmaktadır. Kadro üyelerinin karantina altındaki personelleri gerekli durumlarda infaz etme yetkisi vardır.


SHELTER-IV


TF SHELTER-V, GO Komutanlığı ve diğer Superior düzey personellerin her açıdan kişisel korumalığını üstlenen birimdir. Her türlü araç ve ekipmana hakim olacak düzeyde bir eğitimden geçirilmiş üst kademe operatörleri bünyesinde barındırmaktadır.


CAPSLOCK


CAPSLOCK-I


CAPSLOCK-I, karanlık ve kapalı ortamlar içerisinde hızlı ve çevik hareket edebilme ve çatışmada bulunabilme niteliğine sahip, yüksek tecrübeli silahlı operatörlerin üyesi olduğu kadrodur. Bu kadro, baskın ve toplu infaz görevlerine atanmaktadır.


CAPSLOCK-II


CAPSLOCK-II, operasyonlar içerisinde herhangi bir unsur ile ilgili detaylı inceleme, araştırma ve soruşturma yürütme amaçlarını üstlenen, üst düzey dedektif personellerin üye olduğu kadrodur.


CAPSLOCK-III


CAPSLOCK-III, ilgi gruplarına sızılmasının ardından istihbarat elde etme amacı ile görev yapan Enstitü ajanlarını bünyesinde barındırmaktadır.


CAPSLOCK-IV


CAPSLOCK-IV, zehir, enfekte etme ve benzeri metodlar ile iz bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gereken infaz operasyonlarında etkin rol oynayan suikastçı operatörlerin oluşturduğu kadrodur.


CAPSLOCK-V


CAPSLOCK-V, hedef şahısların Enstitü tarafınca kaçırılma ve ardından yargılanma sürecini içeren operasyonlardan sorumlu silahlı ve silahsız operatörlerin oluşturduğu kadroyu tanımlar. Şahsı konuşturma amacı ile, işkence protokollerini uygulama yetkileri vardır.


CEREMONY


CEREMONY-I


CEREMONY-I, düşman veya sivillerin çokça bulunduğu ortamlara sızılmasının ardından Enstitü tarafından istenilen fiziksel unsuru elde etme amacı ile görev yapan silahlı ve silahsız operatörleri bünyesinde bulunduran kadrodur.


CEREMONY-II


CEREMONY-II, gerekli yetki sınıfına sahip olmadan sınıflandırılmış bilgiye erişim sağlamış veya antiteleri gözlemlemiş siviller veya personeller üzerine nöralize etme protokolünü uygulamakla görevli ajanların mensup olduğu kadrodur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License