Enstitü Taktiksel Birlikleri

Uzmanlaşmış Taktiksel Görev Güçleri DepartmanıSTTF Departmanı (Uzmanlaşmış Taktiksel Görev Güçleri), Enstitü çatısı altında görev yapan özel askeri operatörler olarak bilinir. Bu askerler, Dünya çapındaki ordu kuvvetleri arasından en iddialı askerlerden seçilmesi ile birlikte, diğer ordu kuvvetlerine kıyasla her bakımdan üstün ekipman ve araçları kullanırlar ve en zorlu koşullar altında görev yapabilmelerini sağlayan zorlu bir özel eğitim sürecinden geçirilirler. Her bir STTF askeri operatörü, alanında uzmanlaştığı STTF birimi içerisine atanmaktadırlar. Bir STTF biriminin amacı, anomalileri farklı koşullarda ele geçirmekten sınırlama ihlalini yine farklı koşullarda engelleyebilmeye kadar değişiklik sergileyebilir.

STTF_operatorleri.jpg

STTF Saha Operatörleri.

STTF, Enstitü'nün ilk kurulduğu senelerden bu yana büyümesi ile beraber operasyonları içerisinde kendi özel askeri gücüne ihtiyaç duyması ile birlikte kurulan paramiliter departmandır. STTF operatörleri, yalnızca komando güçlerinden oluşmazlar ve istihbarat ajanları benzeri operatörlere ev sahipliği yapan birlikleri de bulunmaktadır. Fakat STTF'in temel tanımı, genel olarak Enstitü'nün taktiksel kuvvetidir.

Bir operatörün atanacağı birimler veya görev alacağı operasyon, sahip olduğu yetki düzeyine göre belirlenebilir. Çaylak operatörler çoğunlukla ufak çaplı anomaliler ile ilişkilendirilen operasyonları temel alan görev güçlerine atanırken, yüksek yetki düzeyli ve deneyimli operatörler, büyük gizlilik barındırabilecek operasyonlar veya anomaliler ile ilişkilendirilen görev güçlerinde yer alabilmektedirler. Bir görev gücü, ilişkilendirildiği anomali veya operasyonların zayıflaması durumunda gereksiz görülmesinin sonucunda dağıtılabilir veya yeni bir operasyon dalının ortaya çıkması ile yeni bir görev gücü kurulabilir. STTF birimlerinin kurulması veya dağıtılması, tamamen GO Komutasının kararına bağlıdır.

Her birer askeri alt kadro, kendilerine Enstitü tarafından verilen farklı düzeylerde yetkilere sahiptirler. Bu yetkiler Noksan, Standart ve Ulvi olarak üçe ayrılan yetki seviyesi vardır ve bu seviyeler, 3 adet rozet ile temsil edilmektedir.

  • STTF Kuvvetleri, çoğu askeri grup ve mangaların kullandığı NATO fonetik alfabelerden farklı olarak, Enstitü tarafından oluşturulan özel kelime başlıkları ile kodlanmışlardır.
  • STTF, genel olarak askeri ekipman ve araçları ithal etse de, bazı mangalar Enstitü tarafından özel olarak imalat edilen ver geliştirilen askeri ekipman ve araçları kullanmaktadır.
  • STTF, hiçbir şekilde Enstitü dışında bir otorite veya hükumet adına çalışan mangaları bünyesinde barındırmaz. Fakat, bazı operatörler aynı zamanda Enstitü dışında da görev alabilmektedirler.

Enstitü Taktiksel Birlikleri, her operatörü çatısı altına alan Operatör Nitelik Sınıfları ve kadrolar olarak ikiye ayrılmışlardır.

  • Nitelik Sınıfları: Operatörleri, temel özellikleri ve kabiliyetleri doğrultusunda askerleri gruplaştırarak bünyesinde toplar. Bu kategoriler, Operatör Nitelik Sınıfı (ONS) olarak tanımlanır.
  • Kadrolar: Operatörleri hizmet ettiği amaçlar doğrultusunda bünyesi içine dahil etmektedir.

Aşağıda, aktif olarak Enstitü için görev yapan STTF askeri kadroların ve kategorilerin tamamı listelenmiştir.


Operatör Nitelik Sınıfları:Kategori-I


Kategori-I çatısı altındaki personeller, ağır dış ve iç çatışma ortamı eğitimlerine tabi tutulmalarının yanı sıra, diğer mangalarda uzun süreç görev almış yüksek deneyimli operatörleri bünyesinde barındırır. Aynı zamanda, kategori çatısı altında bulunan komando ve benzeri askeri personeller hareket etmeyi ve ağırlık kaldırmayı kolaylaştıran özel exo iskelet ekipmanına sahiptirler. Bu operatörler, birer süper asker konumundadırlar ve çoğunlukla ekstrem operasyonlarda görev alırlar. Bu grubun pek çok üyesi FRENZY-II alt grup bünyesine dahildir.


Kategori-II


Kategori-II, standart operasyonlar içerisinde yer alan operatörleri çatısı altında bulunduran kategoriyi tanımlamaktadır. Bu kategorinin operatörleri, çok iyi veya çok amatör gibi tanımlamalardan mahrum şekilde, ortalama kabiliyet ve potansiyele sahip silahlı veya silahsız personelleri oluştururlar. Standart operasyonların Enstitü faaliyetleri içerisinde çoğunluğu temsil etmesi sebebi ile, en sık talep edilen askerler bu bünyeye dahildir.


Kategori-III


Kategori-III, amatör düzeyde operatörleri bünyesine dahil eden kategoris. Bu operatörler, olağanüstü veya da çoğunluğu bünyesine dahil eden standart operasyonlara dahil edilmezler ve kendi tecrübelerine uygun olmasının yanı sıra, sahip oldukları kabiliyetlerini geliştirebilmeleri açısından faydalı olacak operasyonlara ve alt gruplara atanır veya katılırlar.


Kategori-IV


Kategori-IV, Alfa İnsan Programı çatısı altında anormal Antite unsurları ile insan genlerinin birlikteliği sonucunda oluşturulmuş veya modifikasyonlar geçirmiş melez insanları tanımlayan sınıftır. Sayıları genel olarak azdır ve an itibari ile Program deney aşamasındadır.Kategori-V


Kategori-V, Okültizm ve Maji alanlarında kendini geliştirmiş operatörleri bünyesine dahil eden bir sınıftır. Bu sınıf içerisinde yer alan personeller, çoğunlukla Okültik anomaliler ile ilişkilendirilen Majisyenler veya bazen Okültik anomali olarak sınıflandırılan şahıslar olmaktadır. Bu personeller, genel olarak az kadronun bünyesinde olsalar da yetki statüleri çoğu zaman yüksektir.


Kadrolar


FRENZY


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

FRENZY-I


STTF FRENZY-I, Antite elde etme operasyonları içerisinde genellikle ufak çarplı ateş ve misilleme protokolleri için talep edilen Jet, Helikopter ve Dronlar konusunda uzmanlaşmış hava kuvvetleri pilotlarının mensup olduğu askeri kadroyu ifade etmektedir.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

FRENZY-II


STTF FRENZY-II, dağ, yamaç veya uçurumlar ve benzeri ulaşılması veya tırmanılması zorlu bölgelere ulaşım ve koşullara uyum sağlama konusunda uzmanlaşmış askeri operatörlerin oluşturduğu birimi tanımlamaktadır. Çoğunlukla ekstrem karasal keşif ve elde etme operasyonlarında baş rolü oynarlar.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

FRENZY-III


STTF FRENZY-III, ormanlık alan veya çöl benzeri ekstrem olmayan vahşi veya ıssız koşullar içerisinde konumlanan Antiteler için gerçekleştirilen elde etme operasyonlarında rol oynayan özel eğitimli silahlı ve silahsız askeri operatörlerin oluşturduğu kadrodur.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

FRENZY-IV


STTF FRENZY-IV, doğası gereği tekil halde doğal ortam içerisinde yol kat edebilecek düzeyde hareketli ve genel olarak insansı anomali varlıklarının izini sürme ve kontrol altına alma konusunda uzmanlaşmış askeri operatörlerin oluşturduğu STTF birimidir. Bu operatörler, ağır silah ekipmanları kuşanmış ve özel bir iz sürme eğitiminden geçirilmişlerdir.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

FRENZY-V


Okyanus ve su altı koşullarına uyum sağlama konusunda uzmanlaşmış insanlı ve insansız denizaltı pilotları ve dalgıçlardan oluşan askeri operatörleri bünyesinde barındıran birliktir. Çoğunlukla keşif amacı doğrultusunda görev almaktadırlar.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

FRENZY-VI


Okyanus ve su altı koşullarına uyum sağlama konusunda uzmanlaşmış denizaltı pilotları ve dalgıçlardan oluşan askeri operatörleri bünyesinde barındıran birliktir. Çoğunlukla keşif amacı doğrultusunda görev almaktadırlar.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

FRENZY-VII


Köy, şehir ve benzeri sivil toplumu bünyesinde barındıran açık veya kapalı ortamlar içerisinde gerçekleştirilecek olan elde etme operasyonlarında rol oynayan silahlı askeri operatörlerin oluşturduğu askeri kadrodur.

SHELTER


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_1_Icon.png

SHELTER-I


STTF RAMPAGE-I, Enstitü tesis komplekslerinin karasal yüzey alanlarında nöbetçi ve gözcü konumlarında görev yapan askeri operatörlerin bulunduğu askeri birimdir. Tesis denemeyecek karakol bölgeleri ve benzeri ufak çaplı alanlar, özel öneme sahip olmadığı sürece bu birliğin kapsamında değildir.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

SHELTER-II


STTF RAMPAGE-II, Enstitü tesis komplekslerinin yüzey harici iç bölümlerinde silahlı güvenliği sağlayan askeri güvenlik operatörlerinin oluşturduğu birimdir. Bu birliğin her bir üyesi, üst düzey kapalı alan çatışma eğitimine tabi tutulmuştur ve gerekli koşullarda alt kademe tesis personellerini infaz etme yetkileri bulunmaktadır.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

SHELTER-III


STTF SHELTER-III, Tesislerde yaşanan güvenlik ihlalleri durumunda müdahalede bulunacak jet ve helikopter benzeri hava kuvvetleri operatörlerinin oluşturduğu birimdir. Gerekli koşullarda, ağır ihlaller yaratan Antite'lerin üzerine doğrudan ateş açma ve kompleksin belirli bir bölümünü yok etme amacıyla misilleme yetkileri bulunur.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

SHELTER-IV


STTF SHELTER-IV, Tesis ve benzeri Enstitü çatısı altındaki alanlarda gerçekleşen patojenik ihlallere müdahale etmenin yanı sıra, karantina protokollerinde sıkı güvenliği sağlama amacı ile görev yapan askeri operatörleri barındıran birliktir. Bu birliğin üyesi olan operatörler, enfekte olduğu doğrulanan manga üyeleri dahil her şahsı doğrudan infaz etme yetkisine sahiptir.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

SHELTER-V


STTF SHELTER-V, GO Komutanlığı ve diğer Superior düzey personellerin her açıdan kişisel korumalığını üstlenen birimdir. Her türlü araç ve ekipmana hakim olacak düzeyde bir eğitimden geçirilmiş üst kademe operatörleri bünyesinde barındırmaktadır.

CAPSLOCK


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

CAPSLOCK-I


CAPSLOCK-I, karanlık ve kapalı ortamlar içerisinde hızlı ve çevik hareket edebilme ve çatışmada bulunabilme niteliğine sahip, yüksek tecrübeli silahlı operatörlerin üyesi olduğu kadrodur. Bu kadro, çoğunlukla bireysel veya toplu infaz görevlerine atanmaktadır.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

CAPSLOCK-II


CAPSLOCK-II, operasyonlar içerisinde herhangi bir unsur ile ilgili detaylı inceleme, araştırma ve soruşturma yürütme amaçlarını üstlenen, üst düzey dedektif personellerin üye olduğu kadrodur.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

CAPSLOCK-III


CAPSLOCK-III, ilgi gruplarına sızılmasının ardından istihbarat elde etme amacı ile görev yapan Enstitü ajanlarını bünyesinde barındırmaktadır.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_2_Icon.png

CAPSLOCK-IV


CAPSLOCK-IV, zehirleme, enfekte etme ve benzeri metodlar ile iz bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmesi gereken infaz operasyonlarını yürüten ajan personelin oluşturduğu kadrodur.


Taktiksel_Kuvet_Rutbe_3_Icon.png

CAPSLOCK-V


CAPSLOCK-V, hedef şahısların Enstitü tarafınca kaçırılma ve ardından yargılanma sürecini içeren operasyonlardan sorumlu silahlı ve silahsız operatörlerin oluşturduğu kadroyu tanımlar. Şahsı konuşturma amacı ile, işkence protokollerini uygulama yetkileri vardır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License