Terminoloji Indeksi

Wiki Terminolojisi

Bu sayfa içerisinde, wiki'de sık karşılaşacağınız bir takım terimlerin anlamları detaylı şekilde yazılmıştır.


Lore

Lore, evren-zaman akışı anlamına gelir. Bazen ana hikaye akışı veya zaman çizgisi gibi anlamlarada gelebilir. Evren-arka plan hikayesidir.

Memetik

Memetik, farklı sınıflarda olan ve farklı amaçlarla kullanılan kimyasal, görsel vb. varlıklardır. Bu varlıklar, çeşitli şekillerde şahsın bilincini etkileyerek çeşitli etkilere sebep olmaktadır.

Antite

Antite, İngilizce sözlükte 'farklı ve bağımsız varoluşa sahip bir şey' anlamına gelen 'Entitiy' kelimesinin Türkçeleştirilmiş varyasyonudur ve veri tabanındaki anormal unsurların her birini tanımlayan isimdir.

Site

Siteler, Enstitü çatısı altında çalışan tesis komplekslerine verilen isimlerden birisidir. Makaleler içerisinde bu tesislerden çoğunlukla Site ismi ile bahsedilir.

Enstitü

"Enstitü", wiki içerisinde RECON'ı ifade eden alternatif bir isimdir. Makaleler içerisinde sıklıkla kullanılabilir. *Enstitü, belirli bir amaç için oluşturulmuş organize bir kuruluş* anlamını taşımaktadır.

Amnestik

Amnestikler, wiki içerisindeki makalelerde genel olarak görülmemesi gereken şeylere maruz kalan yetkisiz şahıslar üzerinde uygulanan ve hafıza kaybına sebebiyet veren silahlara verilen isimdir. (Amnestik, ismini hafıza kaybı anlamına gelen "Amnezi"den almaktadır).


Zaman ile, terminolojiye yeni kelimeler eklenme veya var olan kelimelerin değiştirilme olasılığı bulunmaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License