Tesis Indeksi

Enstitü, dünya çapında pek çok ülke ve bölge üzerinde konumlandırılmış olan tesis kompleksleri içerisinde muhafaza etmektedir. Bu kompleksler, küçük bir karakoldan devasa bir askeri üsse kadar değişiklik sergileyebilmekte ve içlerinde çalışan personelin uzmanlık alanlarına göre laboratuvar, araştırma merkezi, muhafaza alanı, ordu karargahları, test alanları benzeri kompleks yapıları bulundurabilmektedir. Bu sayfa içerisinde, Enstitü'nün elinde bulunan tesislerin bir listesi arşivlenmiştir.

Tesisler, her biri 1'den 50 rakamlarına kadar barındıracak şekilde alfabetik olarak kategorize edilmektedir. Bazı özel sektörler, alfabetik sırayı bozacak şekilde özel olarak isimlendirilebilmektedir.


Tesis Gizlilik Kategorileri

  • X Bu kategori, en üst kademe tesisi gizlilik sınıflandırmasıdır. X düzeyinin barındırdığı tesislerin, sivil halk veya yetkisiz herhangi bir Enstitü personeli tarafından hiçbir şekilde etkileşime müsade edilmemesinin yanı sıra, konumu, yapısı veya da amacı benzeri bir bilgisi bilinmemelidir. Herhangi bir güvenlik ihlali durumunda, şüpheli şahıs üzerinde derhal infaz protokolü uygulanmaktadır. Enstitü tarafınca işletilen çok az tesis kompleksi bu güvenlik düzeyine atanmıştır.
  • Q Bu sınıflandırmaya sahip tesisler, yüksek seviye kamuflasyon altına alınmışlardır. Sivil halk veya hükumet çatısı dışında olan bir kuruluş tarafınca konumları veya varlığı bilinmemektedir. Ayrıca, sivil erişime müsait haritalar üzerinde konumları daima sansürlenmiştir. Bu düzey, genel olarak test alanları veya yüksek riskli muhafaza komplekslerini tanımlar.
  • A Bu kategori çatısı altında bulunan tesisler, sivil halk tarafınca haberdar olunmaya müsaittir. Fakat, devamlı olarak ağır silahlı koruma ve gözetime sahip olmasının yanı sıra, yetkisiz etkileşim girişimleri infaz emri ile sonuçlanır. Orta düzey risk barındıran antite'lerin muhafaza edildiği veya ordu karargahı görevi gören kompleksler arasında, bu gizlilik düzeyi yaygındır.
  • C Bu kategori çatısı altındaki tesisler, büyükşehirlerin içlerinde konumlanan ofis binalarını tanımlar. Sivil halk tarafından sıklıkla göz kontağına girse de, amacı sivil halk ve kuruluşlar tarafınca bilinmez. Ayrıca, yetkisiz giriş durumunda zanlı güvenlik korumaları tarafınca durdurulmasının ardından, bölge polisi tarafından tutuklanır.


Yalnızca, belirlenen dosyalara erişim imkanınız bulunur.


Tesislerin Kategorize Sıralaması


Alan-A17 (Düşük Seviye Anormal Unsur Deposu)

Alan-A17, Az Anormal Nesneler olarak nitelendirilen ve standart Antite unsurlarına kıyasla, daha küçük çaplı anomaliler sergileyen unsurların depolanması amacı ile inşa edilmiş bir tesis kompleksidir. Bu tesis içerisinde muhafaza edilen unsurların hiçbiri, tehlike düzeyinin düşük olması sebebi ile devamlı bir gözlem, ekstrem muhafaza önlemleri veya hakkındaki verilere yüksek erişim düzeyi gerektirmemektedir.

Alan-A20 (Standart Muhafaza Kompleksi XII)

Alan-A20, maksimum herhangi bir ekstrem potansiyele sahip olmayacak düzeye kadar ulaşabilen antite'lerin muhafazası amacı doğrultusunda Güney ABD, Georgia eyaleti içerisine inşa edilmiş eski bir ordu üssünün çevrilmesi sonucunda Enstitü tarafından kullanılmaya başlamıştır.

Alan-A33 (Yüksek Riskli İnsansı Anomali Muhafaza Tesisi)

Alan-A33, temel olarak yüksek risk barındıran ve insansı karakteristiklere sahip Antite anomalilerinin muhafazası amacı ile faaliyet sürdürmektedir. İçerdiği anomalilerin tehlike düzeyi sebebi ile, herhangi bir sınırlama ihlali durumunda hazırlıklı olma amacıyla her bakımdan ekstrem güvenlik önlemleri ve ağır silahlı güvenlik operatörlerine sahiptir. 1967 senesi içerisinde Rusya, Sibirya Federal Bölgesi içerisinde inşa edilmiştir.


Tesis-B07

Alan-B07 Amerika, NYC, Manhattan içerisinde yer alan bir ofis binası kompleksidir. Bu bina, herhangi bir Antitenin muhafazasını üstlenmez ve temel olarak, anomaliler ve Enstitü ile ilgili araştırmaların gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Tesis personelinin genel yetki düzeyi, Q3'dür.

Tesis-B20 (Biyolojik Laboratuvar)

Alan-B20, Avustralya, Kangerlussuaq, Arctic Circle Trail bölgesine inşa edilen biyolojik ve patojenik anomalilerin muhafazasını amaçlayan bir tesistir. Laboratuvar sektörleri, BGD-4 biyo güvenlik numarasına sahip olmasının yanı sıra, giriş yapacak olan personel 5. seviye hazmat güvenlik giysisi kuşanma zorunluluğundadır. Tesis, herhangi bir sınırlama ihlali durumunda anomalilerin kaçışını engelleme amacı ile 4 adet kontrol noktasına ayrılmıştır ve her bir kontrol noktası, ihlal durumunda uygulanacak karantina protokolü gereği kilitlenecektir.

Alan-B40

Alan-B40, dünya çapında Galaktik Federasyon ile telepatik iletişimde bulunabildiği tespit edilen kanalların, uzaylı melezlerinin ve başı boş yakalanan dünya dışı varlıkların karantina altında tutulduğu bir tesistir. Tesis, Türkiye, İstanbul, ████ bölgesi üzerine, 2017 senesi içerisinde G.T.A.I Programının başlatılması ile birlikte inşa edilmiştir.


Tesis-S01 (Dünya Dışı İnceleme ve Araştırma Laboratuvarı ve Gözlem Evi)

Alan-S01, 1945 senesi içerisinde, Enstitü tarafından Kuzey Amerika, Alaska, Mount Vancouver bölgesi üzerine inşa edilmiş bir laboratuvar kompleksidir. Laboratuvar, BGD-3 biyogüvenlik numarasına sahiptir ve tesisin temel amacı, Dünya dışından kaynaklanan Antite unsurlarının incelenmesinin yanı sıra, test ve araştırmaların gerçekleştirilmesidir. Anomalinin tehlike düzeyine bağlı olarak, Tesis içerisindeki faaliyetler kozmik hassasiyet ile gerçekleştirilir ve her personel, 4. seviye hazmat güvenlik giysisi kuşanmış halde olmanın yanı sıra, test sonrasında sterilizasyon gazından geçme zorunluluğundadır. Ayrıca, kozmik anomalilerin görüntülenmesi ve araştırmaların gerçekleştirilmesi amacı ile kullanılan 4 adet radyo teleskop tesis yakınlarında yer almaktadır.

Alan-S02 (Dünya Yörüngesi Yüksek Riskli Faaliyet Üssü)

Alan-S02, Dünya yüzeyinden yaklaşık 200km (kilometre) uzaklıkta, dairesel bir yörüngeyi izleyen bir uzay istasyonunu tanımlamaktadır. Bu istasyonun inşası, 1969 senesi içerisinde başlatılmış ve 2000 yılında, modüler olarak tamamlanmıştır. Dönüş hareketi sonucu oluşan momentum etkisi aracılığı ile sahte yerçekimi oluşturan modüller içerisinde yer alan sektörlere ayrılmıştır ve kompleksin temel olarak amacı, Dünya içerisinde gerçekleştirilmesi aşırı yüksek tehlike teşkil eden deney ve test faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir.


SCS/ÖMT (Özel Muhafaza Tesisi)-001

SCS-001, Güney Kutup dairesi üzerinde, ████ bölgesinde bulunan ve temel olarak Antite-001-1 patojeninin muhafazası ve hakkındaki araştırmaların ve deneylerin gerçekleştirilmesi amacı doğrultusunda inşa edilmiş bir yer altı kompleksidir ve anomalinin tehlike düzeyi sebebi ile, içerisinde gerçekleştirilen her türlü faaliyete kozmik hassasiyet verilir.

Principalis Zona/PZ (Alan Alfa olarak da bilinir)

Alan Alfa, 1921 senesi içerisinde, Kuzey Amerika'nın batısında bulunan Rocky Dağları bölgesine inşa edilen bir tesis kompleksidir. Principalis Zona, ilk zamanlarında orta çaplı büyüklüğe sahip bir kompleks olsa da, zaman ile gerçekleştirilen yeni ekleme ve genişletme çalışmaları ile, an itibari ile Enstitü çatısı altındaki en gelişmiş ve büyük çaplı tesis kompleksi haline gelmiştir. Tesisin temel amacı, Antite unsurlarının muhafazası ve gerçekleştirilecek olan araştırmalardır ve içerisinde her personel ihtiyaçlarını karşılayacak yaşam alanlarının yanı sıra, her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan son derece gelişmiş araştırma, laboratuvar ve muhafaza sektörleri ile birlikte uçak, helikopter pistleri ve ordu karargahları bulundurmaktadır. Enstitü'nün en başarılı ve ileri düzey personelleri, Alan Alfa içerisinde görev yapmaktadırlar.

Alan Sigma (GO Komutanlığı Ana Merkezi)

Alan Sigma, GO Komutanlığı üyelerinin toplantı veya oylama seanslarını gerçekleştirdiği tesis kompleksidir. Tesisin temel amacının hassaslığı sebebi ile, hakkındaki verilen son derece gizlidir ve Komite üyelerinin maksimum güvenliği sebebi ile, en yüksek seviye güvenlik, gizlilik ve koruma önlemleri alınmıştır.


Penthouse 001 (Yönetici Konağı)

Penthouse 0011, █████, ████ bölgesi üzerinde CEO'nun yaşam alanı görevini görmesi amacı ile inşa edilmiş bir konaktır. Silahlı STTF güvenlik operatörleri, yapay zeka savaş dronları ve çelik duvar ağları tarafından yüksek koruma altındadır ve deprem, sel benzeri doğal afetler veya saldırılara karşı dayanıklı maddelerin ve kullanımı ile inşa edilmiştir. Penthouse-001'in konumu hakkındaki veriler, yalnızca etik düzey sahibi Enstitü personelinin erişimine açıktır.

2
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License