Personel Yetki Düzeyleri

Güvenlik izin düzeyleri, Enstitü tarafından istihdam edilen her bir personelin erişim sağlayabileceği bilgiyi veya gerçekleştirebileceği eylemleri belirlemektedir. Her bir Enstitü personelinin kimliğine, kendi yetki seviyesini belirleyen bir güvenlik izin düzeyi atanmıştır ve personel Enstitü içerisindeki çalışmaları ile kendini ilerleterek daha yüksek yetkiler arz eden güvenlik izin düzeylerine sahip olabilmektedir. Bu düzeyler, Plenus düzeyinin istisnası haricinde 'Q' (Quarter) olarak isimlendirilmek ile birlikte, hiyerarşi düzeyi 1'den 5'e kadar sayılar ile tanımlanır.


Seviye Q0 İzin Düzeyi

Genel olarak, temizlikçi, aşçı veya bakım görevlisi benzeri konumlarda görev yapan personele verilen izin düzeyidir. Herhangi bir veriye veya anomaliye hiçbir koşulda erişim sağlayamazlar.

Seviye Q1 İzin Düzeyi

Enstitü içerisinde yeni göreve başlamış olan amatör personele verilir. Gizlilik teşkil eden herhangi bir veriye doğrudan erişim sağlayamaz veya anomaliler ile etkileşim kuramaz.

Seviye Q2 İzin Düzeyi

Çoğunlukla amatör araştırmacı personelin sahip olduğu yetki düzeyidir. Hassas bilgilerin azınlığına erişim sağlayabilirler ve anomaliler ile ilgili önemli araştırmalarda asistan rolünde görev yapabilirler.

Seviye Q3 İzin Düzeyi

Orta seviye hassas bilgilere ve anomalilere erişim sağlamaya olanak tanıyan yetki düzeyidir ve çoğunlukla araştırmacılar ve amatör askeri operatörleri oluşturan personel bu yetki düzeyine sahiptir.

Seviye Q4 İzin Düzeyi

Baş araştırmacılar, standart askeri operatörler ve ajanların sahip olduğu yetki düzeyini tanımlamaktadır. Çeşitli koşullarda APC anomalileri ile etkileşimde bulunabilmelerinin yanı sıra, önemli derecede gizlilik barındıran verilere erişim sağlanmasına olanak tanır.

Seviye Q5 İzin Düzeyi

Komutan benzeri yüksek askeri operatörler, üst düzey ajanlar ve tesis yöneticilerinin sahip olduğu yetki düzeyini tanımlar. Nerede ise her türlü hassas veriye erişim olanağı tanımasının yanı sıra, anomaliler üzerinde büyük yetki sağlar.

Superior İzin Düzeyi

Üst düzey komite üyelerinin yanı sıra, GO Komutanlığı üyelerinin sahip olduğu izin düzeyidir. Superior I ve Superior II olarak ikiye ayrılır. En yüksek yetki olan Superior II düzeyine, GO komutanlığında bulunmayan herhangi bir ismin sahip olması olanaksızdır.


Personel Sınıflandırmaları


ares_snf_personel.png

Ares

Çoğunlukla araştırmacı ve bilim adamı pozisyonunda görev yapan personelin sınıflandırmasıdır. Yetki düzeylerine göre belirli şekilde hassas bilgilere erişim sağlayabilirler ve anomaliler ile araştırmaların gerçekleştirilmesi amacı ile doğrudan etkileşim izinleri vardır.

APC_Phoenix_Personnel.png

Phoenix

Enstitü çatısı altında görev yapan askeri ve ajan operatörlerin personel sınıfıdır. Ele geçirme operasyonlarının haricinde herhangi bir anomali ile doğrudan temas halinde bulunma yetkileri bulunmaz ve gizlilik barındıran operasyonlar hakkında yüksek bilgi sahibidirler.

APC_griffon.png

Volun

Dünya çapında suç sabıkası sebebi ile çoğunlukla müebbet hapis veya idam cezasına çarptırılan suçlulardan oluşmaktadırlar. Genel olarak hiçbir yetkiye sahip değillerdir ve Antite anomalileri üzerinde kullanılacak olan denek konumundaki harcanabilir kişilerdir. Deneklerin maruz kalacağı riskler, başı sorumlusu personelinin yetki düzeyine bağlı olarak sınırlandırılmaktadır.

GO_Komutanlg_Logosu_APC.png

GO Komutanlığı

Global Operator veya GO Komutanlığı, Enstitü'nün en üst düzey yöneticilerinden oluşan konsey üyelerine verilen sınıflandırmadır. Her türlü hassas veriye doğrudan erişim sağlayabilmelerinin yanı sıra, anomaliler üzerinde tam yetkiye sahiptirler ve Enstitü'nün gidişatını belirleyecek kararları oylama yolu ile alırlar. Fakat, GO Komutanlığı üyelerinin koruma altında olmaları sebebi ile, herhangi bir anormallik ile etkileşim izinleri yoktur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License